József Attila:Ködből, csöndből

Nem várom már az életet.
Vagyok úgy, ahogyan lehet.


S ha nem lehet, akkor sehogy,
Ha sok a nap, hát soká fogy.


Két szememből a nap kivész.
Már csupán a lámpába néz.


Ha tűz lobog, hát majd elég.
Ha vér ömlik, hát van elég.


Aki megbánt, én nem bántom.
Aki sajnál, nem sajnálom.


Örülhetnek a hadnagyok.
Mert én már éhes sem vagyok.
Történt valami énvelem,
De nem halál s nem türelem.


Rúgtak itten, rúgtak ottan
S egyszer mégsem káromkodtam.


Egyszer megláttam a ködöt
A nagy fényességek mögött.


És meghallottam egyszer én,
Hogy túl harcom vad zörején,


Akárha lent, akárha fönt,
A szegényé csupán a csönd.


A köd, a csönd sosem ragyog.
Én már ködből, csöndből vagyok.


Ami énbennem botorkál,
Elbukik egy vak ároknál.


Iszonyatos, nagy bosszú ez,
Várni, várni, míg vége lesz.


S tudni, vannak így még többen,
Mígnem valaki megdöbben,


Míg valaki föl nem ordít,
Ködből, csöndből föl a holdig,


Föl a pestishez magához!
Aki irtózattal átkoz,


Megátkoz ebtartót, ebet
S legelőször is engemet.
Nincsenek megjegyzések: