Ghandi

Kemény fegyelem , vasfegyelem kell ahhoz , hogy elérhessük azt,
ami nagyszerű és tartós.Ez a fegyelem nem a puszta akadémiai
vitákból ered ,s nem is az ész és a logika érveiből.
Ezt a fegyelmet a balsors iskolájában tanítják.
Nincsenek megjegyzések: