Arisztotelész: Az arany középútról

A nyerészkedő csak a hasznot lesi, abban talál üdvösséget,
az élteti, amíg él; a vesztő mindig a sor végén kullog,
számára az élet szerencsétlenségek áradata.
Közöttük áll az erény: a jogszerűség.
Nincsenek megjegyzések: