Arisztotelész: Az arany középútról

A dühös természetű ember a kelleténél indulatosabb, és sokkal több emberre haragszik, mint akik erre rászolgáltak; a halvérű azt sem
tudja, hogy kire és miért haragudjék: érzéketlen és rezzenéstelen.
Közöttük áll az erény: a szelídség.
Nincsenek megjegyzések: