Isaiah Berlin

Azt kívánom, hogy életem és döntéseim tőlem függjenek, s ne külső erőktől, bármifélék legyenek is azok. Azt kívánom hogy saját akaratom eszköze legyek
és ne másoké. Azt kívánom hogy alany legyek, s ne tárgy; hogy saját indítékaim, tudatos céljaim mozgassanak, s ne okok, amelyek csak kívülről hatnak rám.
Azt kívánom, hogy valaki legyek, s ne akárki; cselekvő, aki dönt, s nem az,
aki helyett mások döntenek, olyan, aki magát irányítja, s nem a külső természet vagy más ember által irányított... Mindenekfelett pedig azt kívánom, hogy tudatában legyek annak, hogy gondolkodó, akaró, tevékeny lény vagyok,
aki felelős saját döntéseiért, s azokat indokolni képes elveire és céljaira való hivatkozással.

Nincsenek megjegyzések: