Weöres Sándor :A teljesség felé - Angyalok (részlet)

Egy-egy általános-emberi gyarlóság: a kapzsiság, könnyelműség, fösvénység, stb. éppúgy nem zárt és nem egyéni, akár a lélek.
Pazarlótól pazarlóig, fösvénytől fösvényig láthatatlan áram vezet,
nem térben, mégis szinte kitapinthatóan: ez az áram az ördög.

Nincsenek megjegyzések: