Pilinszky János

Tulajdonképpen egy-egy költő úgy marad meg bennünk, mint egy
nagy sakkjátszmának az emléke. Olyan szinte, mintha egy új szótár,
egy új szellemi szótár alakulna ki. Mióta, nem tudom, Hölderlin volt,
vagy Petőfi volt, vagy akár kisebbek, mit tudom én, Szép Ernő volt
– elég ezt a nevet kimondani, és egy egész tartományba bezsúfolva információk tömege hat: rögtön tudjuk, hogy mire gondolunk, kár megismételni, egy szó olyan gazdagságot revelál, amit az egyszerű szótári szavak nem. S tulajdonképpen egy költészet sikere vagy sikertelensége ezen múlik.
Hogy ilyen tagjává tud-e válni végül is ennek a szótárnak.

Nincsenek megjegyzések: