Márai Sándor:Az önkéntes fogadalmakról

Az önmagunknak tett önkéntes fogadalmakat - "holnaptól nem teszem ezt vagy azt,így vagy úgy élek, ezzel vagy azzal foglalkozom" - talán még
alaposabban meg kell fontolni, mint az embereknek adott szavunkat.
Mert az embereknek adott szót vissza is vonhatjuk, ha úgy látjuk,
hogy a világ változik szavunk körül, másképpen helyezkednek el az
emberi dolgok az egyszer igazságnak megismert és fogadalomban
megvallott eszme körül.
Az igazság is változik. De az önmagunknak adott szó annyit jelent,
hogy szerződést kötöttünk jellemünkkel, mely nem változik, s ezért
a vele kötöttszerződést sincs módunk megváltoztatni. Ha a világ
megvet, mert valamilyen lelkiismereti okból nem tudtuk megtartani
adott szavunkat, ezt a megvetést túl lehet élni,mert a világ sem
erkölcsös szerződő fél. De ha jellemünket csaljuk meg, akkor is
van ugyan módunk továbbélni, de belső magatartásunk bizonytalan
lesz, bűntudatos és ingadozó.

(Füveskönyv)


Nincsenek megjegyzések: